Van de voorzitter

Nieuwsbrief juli 2020

Na vijf nieuwsbrieven die in het teken stonden van Corona, hebben we nu weer een ‘gewone’ nieuwsbrief. Dat betekent dat er nieuws is over onze activiteiten.

De eerste twee koffieochtenden op 8 en 10 juni waren een succes! Op maandag mochten we als bestuur ruim twintig enthousiaste en uitgelaten donateurs in de ruim ingerichte zaal bij Vandesande ontvangen. Op het grote terras van De Gooth zaten we woensdag met bijna dertig mensen. Op beide locaties werden de richtlijnen van de overheid goed opgevolgd. De chocoladeschelpjes en de koeken vonden gretig aftrek. Met een glaasje advocaat met slagroom hebben we geproost op het weer samen mogen zijn.

De wandelclubs op maandag en dinsdag/donderdag zijn ook weer gestart. Wat opvalt is dat de natuur erg mooi is na de rustperiode!

Op dinsdag 7 juli organiseert de eetclub een BBQ bij standtent Jeroen in Zandvoort. In juli gaan we ook weer fietsen en jeu de boulen.

Ga gezellig mee! Het is goed om weer in beweging te komen na al die weken thuis zitten. Voor meer informatie zie verderop in deze nieuwsbrief.

De Seniorenclub heeft 100 mondkapjes aangeschaft (die standaard blauwe). Paula Blom zal ze verdelen onder de groepjes die ze nodig hebben bij een activiteit.

De prijs die we gewonnen hebben bij het programma Weet ik veel … op RTL4 is binnen. Van de € 11.000 ging 30,1 % belasting af, dus we hebben bijna € 8.000 ontvangen. In april 2021 willen we een mooie busreis aanbieden tegen een gereduceerde prijs. Wat we verder met het geld gaan doen, weten we nog niet.

Door de Corona-crisis heeft het Verhalenhuis alle voorstellingen moeten annuleren. Hierdoor zijn ze veel inkomsten misgelopen. Hun budget is al niet ruim, dus ze hebben een actie gestart om vriend te worden. Als Seniorenclub hebben we daar gehoor aan gegeven en € 200 gedoneerd. Wij stellen de samenwerking met het Verhalenhuis namelijk zeer op prijs en zij komen ons altijd tegemoet als we wat willen organiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Internationale Ouderendag.

We raken als Seniorenclub Haarlem steeds meer bekend in de omgeving. Voor een uitzending over ouderen van Radio Haarlem 105FM is Karin Faase, onze secretaris-penningmeester geïnterviewd. Zij heeft verteld over hoe we als club tijdens de Corona-crisis contact met de donateurs onderhielden, hen met de kaartenactie een hart onder de riem hebben gestoken en hen van informatie hebben voorzien over overheidsmaatregelen en tips om je thuis bezig te houden.

Toen de terrassen weer opengingen en Horeca Haarlem had bedacht, dat senioren beter niet konden komen, is het bestuur benaderd door het Haarlems Dagblad om commentaar te geven. Onze schriftelijke reactie is bijna woordelijk overgenomen. Wij hebben hierbij solidariteit, eigen verantwoordelijkheid en het voorkomen van eenzaamheid benadrukt.

Als laatste willen we een ieder die door Corona ziek is geworden een goed herstel toewensen. Ook de mensen die in hun nabijheid met deze ziekte te maken hebben gehad, veel sterkte wensen. En voor iedereen, die de afgelopen weken moeilijk vond, nu nog steeds huiverig is en/of terughoudend naar de toekomst kijkt, houd moed.

Gelukkig kunnen we langzaam en gecontroleerd, elkaar weer ontmoeten en activiteiten ondernemen. Tot spoedig ziens.

Met vriendelijke groet,

Hans Riemens, voorzitter