Donateurs

Wordt ook donateur en neem deel aan onze activiteiten!

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem heeft twee inkomensbronnen: sponsoren en donateurs. Sponsoring kun je slechts voor speciale projecten aanvragen. Donateurs daarentegen zijn het financiële fundament onder de stichting. Door hun bijdrage is de stichting financieel gezond en kunnen we veel activiteiten organiseren.

Men dient donateur te zijn om aan onze activiteiten deel te kunnen nemen. Indien er plaats is voor een partner of introducé, betaalt deze meestal een kleine toeslag. Door het jaar heen zullen we ook activiteiten organiseren die kosteloos worden aangeboden aan onze donateurs.

Donateur worden

Wilt u ook meedoen aan onze activiteiten of kent u mensen die dat willen? U wordt al donateur vanaf € 27,50 per persoon per jaar. Het is mogelijk dat u eerst op een wachtlijst komt te staan.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij: Karin Faase (secretaris-penningmeester)

E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 – 5260850.

Na bevestiging kunt u uw donatie overmaken op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

 

Donateur afmelden

U afmelden als donateur kan door een e-mail te sturen aan de secretaris. Per einde kalenderjaar wordt u dan uitgeschreven. Hiervan krijgt u een bevestiging. Uw gegevens worden om administratieve en financiële redenen (verantwoording afleggen) nog twee kalenderjaren bewaard.

Bij overlijden wordt de donateur per overlijdensdatum uitgeschreven.