Donateurs

Wordt ook donateur en neem deel aan onze activiteiten!

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem heeft twee inkomensbronnen: sponsoren en donateurs. Sponsoring vragen we aan voor grote evenementen. Donateurs daarentegen zijn het financiële fundament onder de stichting. Door hun bijdrage is de stichting financieel gezond en kunnen we veel activiteiten organiseren.

U dient donateur te zijn om aan onze activiteiten deel te kunnen nemen. Indien bij een activiteit eenmalig plaats is voor een partner of introducé, betaalt deze een kleine toeslag. Door het jaar heen zullen we ook activiteiten organiseren die kosteloos worden aangeboden aan onze donateurs.

Donateur worden

Wilt u meedoen aan onze activiteiten of kent u mensen die dat willen? U start als aspirant-donateur op de wachtlijst en u kunt dan mee doen met koffie drinken, wandelen, fietsen, de filmgroep en de thema-lunch. Daarnaast mag u ook aan onze jaarlijkse evenementen Lenteviering (maart) en Internationale Ouderendag (oktober) deelnemen. Tevens wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomst nieuwe (aspirant-)donateurs in april.

Zodra een bestaande donateur opzegt, laten we de eerstvolgende op de wachtlijst weten dat hij of zij donateur wordt en voortaan aan al onze activiteiten kan deelnemen.

U wordt (aspirant-)donateur vanaf € 27,50 per persoon per jaar. Hiermee steunt u de Seniorenclub Haarlem en kunnen we de activiteiten organiseren..

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij: Karin Faase (secretaris-penningmeester)

E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 – 5260850.

Na bevestiging kunt u uw donatie overmaken op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Donateur afmelden

U kunt zich afmelden als donateur door een e-mail te sturen aan de secretaris. Per einde kalenderjaar wordt u dan uitgeschreven. Hiervan krijgt u een bevestiging. Uw gegevens worden om administratieve en financiële redenen (verantwoording afleggen) nog twee kalenderjaren bewaard.

Bij overlijden wordt de donateur per overlijdensdatum uitgeschreven.