Donateurs

Word ook donateur en neem deel aan onze activiteiten!

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem heeft twee inkomensbronnen: sponsoren en donateurs. Sponsoring kun je slechts voor speciale projecten aanvragen. Donateurs daarentegen zijn het financiële fundament onder de stichting. Door hun bijdrage is de stichting financieel gezond en kunnen we veel activiteiten organiseren.

Vanaf 1 januari 2018 dient men donateur te zijn om aan de meeste activiteiten deel te kunnen nemen. Bij een activiteit met een beperkt aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan, gaan donateurs dan ook voor. Indien er plaats is voor een partner of introducé betaalt deze meestal een kleine toeslag. Door het jaar heen zullen we ook activiteiten organiseren die kosteloos worden aangeboden aan onze donateurs.

Donateur worden

Wilt u ook mee doen aan onze activiteiten of kent u mensen die dat willen? U wordt al donateur vanaf € 25,00 per persoon per jaar. Maak uw gift over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij: Karin Faase (secretaris-penningmeester)

E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 – 5260850.

Donateur afmelden

U afmelden als donateur kan door een e-mail te sturen aan de secretaris. Per einde kalenderjaar wordt u dan uitgeschreven. Hiervan krijgt u een bevestiging. Uw gegevens worden om administratieve en financiële redenen (verantwoording afleggen) nog twee kalenderjaren bewaard.

Bij overlijden wordt de donateur per overlijdensdatum uitgeschreven.