Fietsgroep

vrijdag 27 september/11 en 25 oktober – fietsclub

Het gaat goed met de fietsclub. Het weer zat mee ondanks vrijdag de 13e.

Vrijdag 27 september gaan we weer een mooie tocht maken. En misschien is oktober ons ook gunstig gezind, zodat we de twee geplande tochten, op de 11e en de 25e, ook nog kunnen fietsen.

Op donderdag ervoor wordt beslist of we gaan.

Zo ja, dan verzamelen we om 10.00 uur bij de fontein op de Grote Markt. Er wordt kalm aan gefietst met regelmatig pauze voor koffie en een broodje.

Graag aanmelden via telefoon of mail:
Erik tel.  06-13733531, mail: erikvanderleij@nutz.nl
Nico tel. 06-48406036, mail: ncgeluk@gmail.com