Historie

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgericht op 18 januari 2017.

Voorheen bestond zij als onderdeel van de ANBO:  de lokale afdeling Haarlem-Bloemendaal-Zandvoort. Informatie over deze ANBO-afdeling is (op papier) beschikbaar.

Heeft u hierover vragen? Ruud Divendal helpt u graag verder, tel. 06 53 16 04 36. Email: ruud.divendal@planet.nl.

In dit archief is o.a. te vinden:
♦ Huishoudelijke reglementen, jubilea bijeenkomsten waaronder het 65 jaar feest
(Financiële) (jaar)overzichten, begrotingen, balansen, jaarverslagen
♦ Bestuurssamenstelling, taakverdeling
♦ Ledenlijsten
♦ Notulen / verslagen
♦ Activiteiten
♦ Beleidsmatige zaken, werkwijzen, samenwerking met andere verenigingen
♦ Verenigingsorganen, publicaties zoals de Aktiviteitenkalender etc.
♦ Audiovisuele documenten: Foto’s, video’s, geluidsopnamen, CD-Rom’s etc.
♦ (voorbeelden van) briefpapier, enveloppen en ander drukwerk (folders, reclamemateriaal)