Jeu de Boules

woensdag 11 en 25 september – jeu de boules

Jeu de Boules – binnen of buiten, maar altijd een gezellige en sportieve activiteit !

In september spreken we al weer over de nazomer. De ergste warmte hebben we gehad en daardoor is het fijn om buiten te kunnen spelen. We spelen meestal nog buiten in het zonnetje. In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook wat genuttigd kan worden.

Regent het, dan spelen we net als in de wintermaanden binnen.

Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop, je hoeft nergens lid van te worden.  Het kost € 5,– per middag en daarvoor is een kop koffie/thee gratis, krijg je de ballen in bruikleen (indien nodig) en een prettig gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt.

Het is echter ook een echte sport. Voor hen die het spel op een meer speelse wijze beoefenen is het nuttig de juiste technieken en regels toe te passen. Een beter resultaat verhoogt het plezier in het spel!

Om aan te geven wat er al zo bij komt kijken, onderstaand iets over hoe de “boule” in de hand moet worden gehouden:

  • De boule wordt in de handpalm door de vingers voor de helft omsloten.
  • Niet knijpen in de boule. De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen druk uit op de boule. De duim laten rusten op het tweede kootje van de wijsvinger.
  • De vingers zijn nagenoeg gesloten.

Onze speeldagen zijn: 11 en 25 september, verzamelen om 13.30 uur in de kantine van de PUK. We beginnen ca. 14.00 uur.

U vindt de PUK achter het Spaarne Gasthuis Noord, navigatieadres Vlietweg 2 Haarlem.

Voor informatie: Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 ruud.divendal@planet.nl