Van de voorzitter

8 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur wenst u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Wij gaan even terugkijken naar 2018. Wat is er allemaal georganiseerd?

We hebben musea bezocht, door diverse steden gewandeld, interessante films bekeken, mooie routes gefietst en interessante bustochten gemaakt. Daarnaast regelmatig met elkaar koffie gedronken, Jeu de Boules gespeeld, gewandeld in de duinen en heerlijk met elkaar gegeten. Wat hebben wij toch veel gezellige dingen met elkaar gedaan.

Tevens waren er informatieve themamiddagen op donderdag. We hebben een afwisselend programma gehad met o.a. informatie van de NVVE en de Hersenstichting, een presentatie over het oude Schoten en de Haarlemse Hofjes en uitleg over administratie en belasting.

Wij hebben ook vrijwilligersbijeenkomsten gehad. Ik zie ons nog zo zitten met het prachtige weer in de tuin bij Karin.

Wat dienstverlening betreft: er zijn heel veel administraties geordend en belastingformulieren ingevuld door de belastinginvulhulpen.

Onze lokale belangenbehartiging voor Senioren vond plaats in werkgroepen bij de Gemeente Haarlem en evt. samen met andere belangenverenigingen. In maart hadden wij een grote informatiebijeenkomst van de Gemeente Haarlem over de zorg. De onderwerpen waren sociaal wijkteams, WMO-regelingen, zorgpolis, valpreventie.

Ook was er een gezellige markt “Thuis in de toekomst” in het winkelcentrum Schalkwijk. Één markt waar organisaties, winkeliers of andere marktpartijen die zich richten op het brede vlak van langer zelfstandig wonen en welzijn, zich presenteren. Met als doel dat de bezoekers kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van producten, diensten en informatie om het leven aangenamer of praktischer te maken.

Wij hadden een geslaagde 1 oktober viering van de Internationale dag van de Ouderen. Door de prettige samenwerking met het Verhalenhuis hebben wij daar gekeken naar een filmvoorstelling “De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween ……” . Een film met onderkoelde humor en doldwaze situaties.

In augustus was er de Museum Plusbus met een mooie tocht naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen.

Het jaar is gepast afgesloten met een gezellige kerstlunch met 82 mensen bij Puk.

Elke maand blijft de Nieuwsbrief uitkomen (650 lezers)  en hij wordt ook op onze mooie overzichtelijke website geplaatst.

Wij kregen 25 mei te maken met de nieuwe Europese Privacywetgeving. Hoe moesten wij omgaan met persoonsgegevens in onze stichting? Bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij garandeerden  onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden.

Ons streven was dat al onze deelnemers donateur worden. Dat is gelukt Wij sloten af met 174 donateurs

Vooruitblik 2019

Wij hopen dat er dit jaar 200 donateurs komen. Even ter herinnering “Denkt u eraan uw donatie over te maken “

Daarnaast blijven wij onze best doen om sponsoren te vinden om grote gezellige bijeenkomsten mogelijk te maken zoals de jaarlijkse viering van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober en genieten van een heerlijke kerstlunch in december           

Tevens willen wij graag weer Vrijwilligersbijeenkomsten organiseren in mei en november.

Er komen ook weer mooie Busreizen aan in april en september.

Wat ik nog wel wil noemen. Op 17 januari bestaan wij als stichting Senioren Activiteiten Haarlem inmiddels twee jaar. (wat gaat de tijd snel!)

En wij hebben Nieuwe activiteiten! Wij vieren vandaag op 8 januari voor het eerst een Nieuwjaarsbijeenkomst.

Wij zijn bezig om een brochure te maken van onze Seniorenclub Haarlem om te gebruiken op bijvoorbeeld een beurs,belangstellenden en  voor de invulhulpen van het Belasting Collectief Haarlem.

Er ligt een voorstel van de vrijwilligers om het 10-jarig bestaan te vieren van hun activiteiten zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor alle vrijwilligers en donateurs samen.

Wijziging van een activiteit: het is even wennen na al die gezellige jaren bij Tante Sientje maar wij gaan voor dit jaar op  maandagochtend koffiedrinken bij Vandesande op het Santpoorterplein.

De seniorenclub staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën. Ook suggesties voor nieuwe activiteiten of het aanpassen van bestaande zijn welkom.

Paula, onze coördinator van de activiteiten, is op vakantie naar Portugal. Zij wordt waargenomen voor een aantal activiteiten door Erik van der Leij.

Ik mag wel zeggen: we zijn een actieve en vooral leuke club! Dit alles is alleen maar mogelijk door onze meer dan veertig vrijwilligers. Wij zijn er trots op om ze in onze club te hebben en hopen dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten.

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, deelnemers, donateurs en sponsoren zullen we van 2019 ook een succesvol jaar maken!  Dus … samen met u!

Met vriendelijke groet,

Hans Riemens, voorzitter