Sponsoren

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem heeft twee inkomensbronnen: sponsoren en donateurs.

Sponsoring vraag je aan voor speciale projecten.

De Gemeente Haarlem heeft een subsidiepot gemaakt om, binnen de kaders van de corona-maatregelen, mensen samen te brengen. Zo wordt verbinding gelegd en eenzaamheid bestreden. Onze aanvraag voor een bijdrage voor de viering van de Internationale Ouderendag (ons eerste grote evenement in 2021) is gehonoreerd. Een verslag van de bijeenkomst met foto’s is op de gemeentesite geplaatst.

In 2021 hebben we van het Hofje Codde Van Beresteyn een bijdrage ontvangen om de kerstlunch extra feestelijk te maken.