Disclaimer

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem, en haar onderdeel Seniorenclub Haarlem, stelt de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik  van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Voor informatie gepresenteerd op sites van derden draagt Stichting Senioren Activiteiten Haarlem geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de site van Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgenomen.

Alle gegevens die u als gebruiker plaatst op deze site zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aan Stichting Senioren Activiteiten Haarlem zijn verstrekt. Dit houdt in dat wij zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Zie hiervoor ook onze Privacyverklaring. Deze kunt u inzien door hier te klikken.

Niets van deze website mag zonder toestemming van Stichting Senioren Activiteiten Haarlem worden overgenomen.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies, analyse-programma’s en dergelijke. Onze website wordt gehost door Mijn Domein.