Extra info

Welke informatie kunt u hier vinden?

 • WMO-team Haarlem
 • Vrijblijvende hulp bij WMO-vragen (onafhankelijke cliëntondersteuner)
 • Overzicht Sociaal Wijkteams
 • Rijbewijzen (keuringsartsen)
 • Activiteiten in Haarlem (gemeente)
 • Verhalenhuis Haarlem

 

WMO-team Haarlem

Het WMO-team Haarlem bestaat uit enthousiaste verpleegkundigen, artsen en advocaten. 

Dit team biedt gratis en onafhankelijk advies bij het verkrijgen van maatschappelijke ondersteuning:

 • het indiceren van de ondersteuning die onder WMO 2015 mogelijk is
 • het doen van een uitgebreide melding bij de gemeente
 • het ondersteunen bij een keukentafelgesprek
 • het doen van een aanvraag voor een WMO-voorziening
 • als het nodig is het voeren van procedures tegen de gemeente (bezwaar, beroep en hoger beroep)

De BIG-geregistreerde artsen kunnen ook tegen gereduceerd tarief keuringen (waaronder rijbewijs) verrichten. Daarnaast zijn er mogelijk voor het verkrijgen van therapieën.

Contact opnemen met het WMO-team:

Postbus 275, 2000 AG  HAARLEM

Telefoon: 06 39 08 91 87

E-mail: wmo.team.haarlem@gmail.com

 

Vrijblijvende hulp bij WMO-vragen

Het bestuur heeft Peter de Pagter gevraagd dit stukje te schrijven. Wij kennen hem al lang als belangenbehartiger. Hij is kundig en betrouwbaar. Voel u zich vrij contact met hem op de nemen bij vragen of problemen rond WMO e.d.

Ouderdom komt met gebreken, is het gezegde. Vroeger was u voor zorg afhankelijk van uw kinderen en bekenden. Met de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet is dat wel anders geworden. Die wetten staan echter niet bekend als zijnde vriendelijk. Door alle regels, mogelijkheden en beperkingen kom je er zelf niet makkelijk uit. In Haarlem kunt u dan een beroep doen op de hulp van mensen die zich gespecialiseerd hebben in het helpen van mensen die zorg nodig hebben van de gemeente of hun zorgverzekeraar. Bij zorg moet u denken aan: verpleging en verzorging, hulp bij het huishouden (het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden, het schoonmaken van het huis, het doen van de was, ambulante begeleiding en de organisatie van het huishouden), voorzieningen bij het gebruik van de woning (traplift, aanpassen toiletruimte en badkamer), voorzieningen voor vervoer (scootmobiel, Regio Rijder en Valys), dagbesteding.

Meer weten? Neem contact op met Peter de Pagter, Onafhankelijke Cliëntondersteuner. Tel. 06-390 99 187 of 06-267 80 903.

 

Overzicht Sociaal Wijkteams

Het Sociaal Wijkteam beantwoordt vragen over Wonen, Welzijn, Zorg, WMO, Vervoer en Financiën.

Haarlem

Centrum en Rozenprieel                             023 – 5430997

Noord 1 (Noord-Noord)                              023 – 5430995

Noord 2 (Noord-Zuid)                                023 – 5430996

Oost 1 ( Slachthuisbuurt enz.)                    023 – 5430993

Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)                  023 – 5430994

Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)      023 – 5430991

Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)          023 – 5430992

Zuid-West                                                023 – 5430998

 

Bloemendaal                                            023 – 5250366

Zandvoort                                                023 – 5740450

 

Rijbewijzen (keuringsartsen)

 • Medipoint/Zorgbalans, Stephensonstraat 45, Haarlem,  tel. 085 – 48 83 616
 • Trefpunt Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem
  • Bel voor een afspraak: Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 – 23 23 300
  • Zelf een datum plannen via www.regelzorg.nl
 • RijbewijskeuringsArts
  • Bel voor een afspraak: 036 – 72 00 911
  • Online afspraak maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl
  • landelijk tarief 75+: leden ANBO, KBO, PCOB: € 40; niet leden: € 50

 

Activiteiten in Haarlem

De Gemeente Haarlem vermeldt per stadsdeel de activiteiten die daar plaatsvinden: www.haarlemontmoet.nl

 

Verhalenhuis Haarlem zit vol zinvolle verhalen voor alle leeftijden in de vorm van film, theater en voorstellingen die meer dan de moeite waard zijn om te horen, zien en ervaren: www.verhalenhuishaarlem.nl